Work-it met de wor-kit!

De Wet op OndernemersRaden (WOR) wordt door sommigen als droge materie ervaren en niet alle OR-leden vinden de WOR even interessant. Toch is het een belangrijk onderdeel van het OR- werk. De wor-k-it draagt bij aan een (inter)actieve, nuttige en leuke training. Het is letterlijk een kit met tools en spellen. Deze kit wordt door OR-trainers gebruikt om OR-leden op spelenderwijs te trainen in de Wet op Ondernemingsraden. De kit is ingericht op ervaringsleren, toegepaste oefeningen. Want zoals Einstein zegt: 'Vertel iemand iets en hij vergeet het, laat iemand iets zien en hij onthoudt het, laat iemand iets doen en hij begrijpt het.' Daarom gaan we werken met de wor: work-it met de wor-kit!

De WOR is niet altijd een bron van inspiratie...

Herkent u dit gevoel? Kom naar open workshop op vrijdag 26 april in Rotterdam en ervaar of de wor-k-it ook wat voor uw OR is!

Op vrijdag 26 april kunt u een open workshop bijwonen waarin tools uit de wor-k-it worden gebruikt. Deze workshop is voor beginnende en ervaren OR-leden. Meer informatie over deze workshop vindt u hier.